Titel:
Koekoeksbeekbrug Hengelo foto 1

Opdrachtgever:
Nepocon

Jaar:
2013

Omschrijving:
Voor de herinrichting van de beekzone Koekoeksbeek dienen drie bruggen ontworpen te worden. Het betreffen twee autobruggen en een voetgangersbrug. De twee autobruggen en voetgangersbrug gaan onderdeel uitmaken van de bestaande wegen- en padenstructuur en leveren een bijdrage aan de ruimtelijke kwaliteit van de beekzone in de wijk Veldwijk zuid.