Makan

landschapsontwerp

Aansprakelijkheid

De informatie op deze website is met de grootst mogelijk zorg door Makan samengesteld.
Desondanks bestaat de mogelijkheid dat de gepubliceerde informatie onvolledig of in een uiterst geval onjuist is. Makan aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid, en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor schade die is ontstaan naar aanleiding van informatie op deze website. Evenmin kan Makan verantwoordelijk worden gehouden of aansprakelijk gesteld worden voor eventuele fouten in naamsvermeldingen, teksten en/of prijsinformatie. Aan de op deze website weergegeven informatie kunnen door bezoekers geen rechten worden ontleend.

Privacy

Makan respecteert en beschermt de privacy van de bezoekers van zijn site. Op enigerlei wijze verkregen informatie van bezoekers, zoals via Google Analytics, ingevulde contactformulieren e.d., zal met uiterste zorgvuldigheid behandeld worden en zal nooit ofte nimmer worden verstrekt of verkocht aan derden.

Copyright

Alle content op deze website valt onder de copyright van de eigenaar van deze website, tenzij anders gespecificeerd. De inhoud mag niet worden gebruikt, gekopieerd, gepubliceerd of uitgegeven zonder schriftelijke toestemming van Makan.

Feedback

Indien u vragen of opmerkingen heeft naar aanleiding van deze disclaimer, verzoek ik u contact op te nemen via ontwerp@makan.nl