Title:
New Streamland pumpingstation waterharmonica photo 2

Client:
(Nederlands) Wetterskip Fryslân

Year:
(Nederlands) 2017

Description:

Sorry, this entry is only available in Dutch.

Door de tijd heen is de dynamiek van de Middelzee (invloeden eb en vloed) overgangen zout, brak naar zoet water veranderd in een weide landschap met zoet water in de ondergrond en brak water in de diepere grondwaterlagen. Met het indijken van de zee begon en landschap tot rust te komen. Een lange periode was er alleen beweiding. Door diverse ruilverkavelingen is dit weidelandschap zijn kreekpatronen kwijtgeraakt en heeft een meer rationele verkaveling gekregen met lange open zichtlijnen en de kerktorens als bakens in een zee van gras.Nu is de dynamiek teruggekeerd in de vorm van stedelijke dynamiek De markante zichtlijnen van het Middelzeelandschap verdwijnen door industrie en vervoerslijnen. Belangrijk is om in het ontwerp van de nazuivering de lange zichtlijnen en openheid als relict te behouden. Wat we krijgen is een totaal ander landschap, maar door de zichtas te koesteren wordt toch een link gelegd met het verleden.