Title:
New Streamland pumpingstation waterharmonica photo 6

Client:
Wetterskip Fryslân

Year:
2017

Description:

Sorry, this entry is only available in Dutch.

Reguliere vistrappen zijn constructie technisch enorm dure en ingrijpende maatregelen in het landschap. Voor een hulpmiddel voor natuur wordt wel heel veel gebieds vreemd materiaal aangebracht. In het plangebied is ruimte gelaten voor een experiment. Waarom gebruiken we de bestaande zeeklei niet om op een eenvoudige manier een vispassage te realiseren. Kleirichels zijn een natuurlijk fenomeen op het wad en zullen ook in het Middelzee landschap aanwezig zijn geweest. Als de klei op een bepaalde manier vast te leggen is met een bindmiddel, dan is op eenvoudige wijze een vistrap te realiseren. Doordat er maar een hoogtevershil van 38cm overbrugd hoeft te worden en er geen hoge KRW-prioriteit aan deze vispassage wordt toegekend kunnen we onderzoeken of dit systeem in de praktijk werkt.Zoals in de plankaart te zien is komt er onder de vlonderbrug een betonnen damwand met terugslagklep. De vis kan wel vanuit het van Harinxma kanaal de nazuivering inzwemmen, mits het gemaal in werking staat. Dan staat de klep open. Bij een hoge boezemstand wordt de nazuivering afgesloten van het kanaal. Ipv een automatische stuw voor de vistrap komt er een automatische inlaat aan het eind van de vistrap bij de damwand overgang van de weg naar het onderhouds pad. De automatische inlaat zorgt voor een gecontroleerde stroming in de vistrap. Het peil van de vistrap fluctueert hierdoor meer want zij staat in directe verbinding met de nazuivering. Er zullen dus periodes zijn dat er een constante langzame stroom is door middel van de automatische inlaat en daarnaast zijn er peilfluctuaties omdat het gemaal bij hevige regenval aan het bemalen is.