Title:
New Streamland pumpingstation waterharmonica photo 4

Client:
Wetterskip Fryslân

Year:
2017

Description:

Sorry, this entry is only available in Dutch.

In de tweede helft van de nazuivering komt onder de vlonder een betonnen damwand met terugslagklep. Deze zorgt ervoor dat de nazuivering en de polder beschermd zijn tegen hoog water. Bij een normale werking staat de terugslagklep open zodat vissen van het van Harinxmakanaal in de nazuivering/polder kunnen komen. Tussen de maalkom en de nazuivering komt op een veilige kadehoogte van +0.50NAP een onderhoudpad van 5 meter breed. Bestaande uit gras. De dijk en het pad worden ingezaaid met een bloemrijk kleimengsel horend bij dit type landschap. Tussen de twee nazuiveringsdelen wordt een smal dijklichaam aangelegd met flauwe oevers. Deze oevers worden ingezaaid met een mengsel van waterminnende soorten. Een schelpenpad loopt van de vlonderbrug in het midden van de waterlijnen naar het van Harinxmakanaal rondom de uitkijktoren.