Titel:
Geiser Doetinchem foto 2

Opdrachtgever:
Gemeente Doetinchem

Jaar:
2007

Omschrijving:
De stad Doetinchem heeft sinds het ontstaan in 838 n Chr. flexibel en inventief gehandeld op stadsbezetting/ belegering brand en overstromingen. Steeds heeft de stad, nadat het oude centrum meerdere keren verwoest* werd zich hersteld. Het middeleeuwse stratenpatroon met in de kern het Simonsplein is door de tijd heen blijven bestaan. De identiteit van de Stad wordt gevormd door innerlijke kracht en herstellingsvermogen.