Titel:
Hydrometer genomineerd idee foto 1

Opdrachtgever:
CBK Gelderland

Jaar:
2007

Omschrijving:
De ideeënprijsvraag ‘Bakens aan het Water’ is uitgeschreven om de ruimtelijke kwaliteit van het rivierengebied een eigentijdse impuls te geven, zodat de herkenbaarheid gewaarborgd blijft. Voor deze prijsvraag heb ik de Hydrometer bedacht. Een hydrometer meet de snelheid van stromend water. De rivier kolkt, de rondgaande beweging van het water wordt door voorbijgangers alleen aan de traag stromende bovenkant waargenomen.