Titel:
korenaar Friese Pad foto 4

Opdrachtgever:
van Eck-fonds/AFP

Jaar:
2009

Omschrijving:
Mensen produceren afval. Vroeger gebeurde dit door het afval op een gezamenlijke vuilnisbelt te dumpen. Over de gebruikte spullen werden lagen zand geschoven en zo ontstond langzamerhand een enorme heuvel in het landschap. Zo ook in de Noordoostpolder, jarenlang werd het afval van de Noordoostpolder Flevoland en de kop van Overijssel gestort op de vuilnisheuvel van Het Friese Pad.