Titel:
Almelose Aa inrichtingsplan foto 1

Opdrachtgever:
Waterschap Vechtstromen

Jaar:
2009

Omschrijving:
De Aa stroomt dwars door de stad en verbindt zo de oostelijke en westelijke groene long. De kwaliteiten van de Aa als groen waterlint, als recreatieve route en structurerend element in de stad zijn nog weinig benut. In overleg met het Waterschap en diverse teams van de Gemeente is een visie voor de Aa opgesteld. Een uitwerking van deze visie wordt door het waterschap en de Gemeente Almelo opgepakt. De oevers van de Aa worden t r hoogte van de Willem de Clercqstraat in 2010 heringericht. Ook komt er een pad langs het water, als onderdeel van het waterpad.