Titel:
inrichtingsplan Almelose Aa foto 2

Opdrachtgever:
Waterschap Vechtstromen

Jaar:
2009

Omschrijving:
Foto van het inrichtingsplan vlak na de realisatie.