Titel:
Markgravenbeekherstel foto 3

Opdrachtgever:
Waterschap Vechtstromen

Jaar:
2009

Omschrijving:
Bij een waterpeil dat hoger is dan het stuwpeil stromen de lobben vol. Zodra het peil weer zakt ontstaan ondiepe poelen die één of soms twee dagen blijven staan voordat het water de grond insijpelt. De iets lager gelegen lobben met poelen komen ongeveer 80 dagen per jaar onder water te staan.