Titel:
Markgraven beekherstel foto 5

Opdrachtgever:
waterschap vechtstromen

Jaar:
2009

Omschrijving:
Bij de herinrichting wordt nadrukkelijk aangesloten bij de aanwezige landschappelijke kwaliteiten van het gebeid, zoals het landgoed Groot Robbenhaar. Na uitvoering van het plan Markgraven Almelo voldoet de Markgraven in Almelo weer aan de eisen van deze tijd zoals die gesteld worden in het Waterbeheerplan 2010 – 2015 waarin onder andere ook de doelen van de KRW en WB21 zijn vastgelegd.