Titel:
Markgraven beekherstel foto 6

Opdrachtgever:
Waterschap vechtstromen

Jaar:
2009

Omschrijving:
Een paar jaar geleden had de Markgraven een zomer- en een winterpeil. Na uitvoering van de herinrichting is dit gewijzigd naar een vast peil het gehele jaar rond. De bestaande stuw is vervangen door een vaste overlaat die Daarnaast wordt deze stuw passeerbaar gemaakt voor vissen, zodat deze vrij kunnen migreren. De beleving van de beek wordt verbeterd door de onderhoudspaden langs de beek toegankelijk te maken.