Titel:
Markgraven beekherstel foto 1

Opdrachtgever:
Waterschap Vechtstromen

Jaar:
2009

Omschrijving:
De Markgraven in Almelo wordt opnieuw ingericht om de huidige knelpunten op het gebied van waterkwaliteit, -kwantiteit en het beheer en onderhoud aan te pakken. De herinrichting bestaat voornamelijk uit het verbeteren van de oevers langs de beek. Door deze herinrichting wordt er ruimte gemaakt om water te bergen in natte tijden en wordt het ecologisch functioneren sterk verbeterd. Daarnaast wordt er meer ruimte gemaakt voor onderhoudsmaterieel om langs de beek te kunnen rijden.