Makan

landschapsontwerp

Titel:
Roombeek TU Enschede foto 1

Opdrachtgever:
Waterschap Vechtstromen

Jaar:
2010

Omschrijving:
In het kader van het waterbeheer is het noodzakelijk de Roombeek te herstellen. De huidige stroom mondt uit in een van de vijvers van De Technische Universiteit Twente en werd via een buis om het UT terrein heengeleid. Het nieuwe traject loopt langs het centrale veld van de UT waarna het zijn weg vervolgt langs de tuin van het hoofdgebouw, daarna via bosrand en vervolgens uitmond in de vijver bij het campuscomplex aan de rand. Voor deze beeldbepalende plek is een verdiepte beektuin aangelegd.

beekpark;roombeek; waterschap vechtstromen; ecologie; natte natuur