Titel:
Roombeek TU Enschede foto 8

Opdrachtgever:
Waterschap vechtstromen

Jaar:
2010

Omschrijving:
Een deel van de tuin wordt verdiept gelegd waardoor een natte laagte ontstaat. In deze laagte worden zegges en dotterbloemen aangeplant. De roombeek meandert door deze natte laagtes heen. Er zijn verschillende niveauverschillen in de laagte aangebracht waardoor natuurlijke variatie in biotoop kan ontstaan. In deze beektuin is gekozen voor contrasten. De hoge droge hellingen worden ingeplant met Ruwe Smele met daardoorheen geweven Zwarte Toorts en Rode Engelwortel. De moerasachtige laagtes bestaan uit zeggevelden afgewisseld met hier en daar Dotterbloemen en gele lis.