Titel:
beekherstel Boven regge foto 3

Opdrachtgever:
Waterschap vechtstromen

Jaar:
2009

Omschrijving:
De huidige Boven Regge heeft een bomenlaan aan weerzijden van de gekanaliseerde Regge. Deze laan begint na de duiker onder de N347 en eindigt even na de voorde de Theemker, de historische doorwaadbare plaats door de Regge. In dit concept wordt op het huidige onderhoudpad van de gekanaliseerde Regge een fietspad aangelegd. Het fietspad verwijst naar een stukje nieuwe geschiedenis, die van de kanalisatie van de Regge en vormt tegelijkertijd een mooie manier om recreatie te koppelen aan de Regge.