Titel:
Boven Regge beekherstel foto 1

Opdrachtgever:
Waterschap Vechtstromen

Jaar:
2009

Omschrijving:
De nieuwe loop van de Boven Regge wordt, daar waar mogelijk, op de laagste plekken in het landschap neergelegd. Voor een groot deel komt de Regge hierdoor weer in de oude bedding zoals deze in 1900 liep te liggen*. De toekomstige Boven Regge wordt niet voor 100 % een natuurlijk en vrij stromend profiel, omdat het waterpeil van de Regge voor de landbouw, bebouwing en het reguleren van de waterhuishouding gecontroleerd zal worden.