Titel:
De Kollenberg inrichtingsplan foto 1

Opdrachtgever:
DLG Roermond

Jaar:
2008

Omschrijving:
De landschappelijke visie voor de Kollenberg is als volgt: Het hoogplateau open en agrarisch houden en de landschappelijke waarden versterken. De bosrijke parkzone op de sterk hellende westrand uit breiden. De flauwe hellingen aan de oostkant zo veel mogelijk open houden. Wel worden deze dalen licht geaccentueerd met struikvormers/bloeiende weidestrook als erosieremmende maatregel.