Makan

landschapsontwerp

Titel:
Innovatieve vistrap foto 1

Opdrachtgever:
Wetterskip Fryslân

Jaar:
2018

Omschrijving:
Op maandag 29 oktober 2018 stroomt voor het eerst water door de nieuwe kleivistrap in het natte natuurgebied Nieuw Stroomland bij industriegebied Zwette VI. Dagelijks bestuurder Egbert Berenst van Wetterskip Fryslân heeft de vistrap geopend. De vistrap bestaat uit klei uit de omgeving, gemengd met kalk en gerecycled toiletpapier. Een unieke innovatieve en duurzaam aangelegde vistrap van meer dan 100 meter. Makan heeft het concept vormgegeven aan de hand van de klei patronen van het slenkenlandschap die de Middelzee hier heel vroeger heeft neergelegd. Dankzij een vistrap kunnen vissen gemakkelijker naar hoger gelegen water zwemmen.