Titel:
Landgoed&Goedland foto 2

Opdrachtgever:
Unie van Bosgroepen

Jaar:
2012

Omschrijving:
Het karakter van Twente staat dus centraal in het nationaal Landschap Noordoost Twente. Dit karakter vindt zijn aard in drie sporen: de geologische ondergrond, het watersysteem van bronnen, beken en beekdalen en niet in het minst in de Twentse mens met haar eigen-aardigheden. In de verkenning hebben we de drie sporen blootgelegd en verkend. De fysieke kenmerken van de geologische ondergrond en de waterlopen hebben we dominant in beeld gebracht door middel van kaarten. Samen vormen zij wat wij noemen: de grondplaat.