Makan

landschapsontwerp

Titel:
groene bedrijventerreinen foto 1

Jaar:
2015

Omschrijving:
Door verstedelijking wordt steeds meer van ons landschap omgezet in steen en bedrijventerreinen. Dit gaat ten koste van de natuur. Met name bedrijventerreinen zijn ecologisch en landschappelijk non plekken geworden. Er wordt gewerkt en daar is niets mis mee, maar ‘s avonds en in het weekend wil je er niet zijn. Ruimte wordt schaars, waarom zouden we niet een combinatie kunnen maken tussen recreatieve parken en plekken waar gewerkt moet worden. Maak van bedrijventerreinen semi openbare ruimte, zorg voor een goed beveiligingssysteem opgedeeld in zones waar ook de recreant zich veilig voelt.

groene bedrijven terreinen