Titel:
Kameleondorp inrichtingsplan foto 1

Opdrachtgever:
Kameleondorp

Jaar:
2006

Omschrijving:
In opdracht van Jan Stedehouder, de directeur van het Kameleondorp is een analyse gemaakt van de mogelijkheden voor het Kameleondorp. Wat opvalt, is de tweedeling tussen de oude dorpskern en de recreatiewoningen van De Herne. Terherne bestaat sinds het jaar 2000 uit twee verschillende dorpsstructuren. De enorme kwaliteit van het Kameleonterrein bestaat uit de ligging. Het is het enige stuk grond dat een verbinding kan aangaan met zowel de oude als de nieuwe dorpsstructuur.