Makan

landschapsontwerp

Titel:
Landschapsplan Punthuizen Stroothuizen Beuninger Achterveld foto 1

Opdrachtgever:
Tauw B.V.

Jaar:
2018

Omschrijving:
Als onderdeel van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) neemt Staatsbosbeheer natuurherstelmaatregelen in de Natura2000 kernen Punthuizen, Stroothuizen en Beuninger Achterveld. Dit landschapsplan is een ruimtelijke uitwerking van de maatregelen in de Natura2000-gebieden en geeft een visie van hoe het landschap op gronden van agrariërs eruit kan zien. Het sluit aan bij de gebiedsanalyse en het inrichtingsplan voor Punthuizen-Stroothuizen. Dit landschapsplan wordt gebruikt als onderbouwing voor het Provinciaal Inpassingsplan en het Milieueffectrapport. Het heeft geen formele status maar biedt wel de landschappelijke richtlijnen voor het definitieve ontwerp van het gebied.