Makan

landschapsontwerp

Titel:
Lateraalkanaal natuurvriendelijke oevers foto 1

Opdrachtgever:
Waterschap Vechtstromen

Jaar:
2008

Omschrijving:
Een aanzienlijk deel van de stedelijke afvoer van Twente wordt via het lateraalkanaal afgevoerd. Daardoor treden bij hevige buien snel grote piekafvoeren op in het kanaal. Hoewel de afvoercapaciteit groot genoeg is, neemt de stroomsnelheid in deze situaties fors toe. dit heeft geresulteerd in het uitslijten van de bodem van het kanaal en afkalving van de oevers. Door het waterschap is een plan tot uitvoer gebracht waarbij de oevers van het lateraalkanaal zo zijn ingericht dat de waterstroom de oevers intact laat.

natuurvriendelijke oevers; lateraalkanaal