Titel:
Natura 2000 Springendal foto 2

Opdrachtgever:
Staatsbosbeheer

Jaar:
2016

Omschrijving:
Voor het Natura 2000 gebied zijn voor soorten en habitattypen instandhoudings doelen geformuleerd. Eén van deze natuurgebieden betreft het Natura 2000-gebied ‘Springendal gelegen op de flank van de Stuwwal van Ootmarsum. Voor de herinrichting van de Springendalse beek is het van belang dat de grondwaterstand aansluit bij de wensen van de vegetatie die bij het type hoort.