Makan

landschapsontwerp

Titel:
Wierdense Veld foto 1

Opdrachtgever:
LTO Noord

Jaar:
2018

Omschrijving:
Het Wierdense veld is een restant van een ooit uitgestrekt veenlandschap in Twente. Het gebied is grotendeels afgegraven voor de turf. Het is begroeid met vochtige heide en enkele berkenbosjes. Binnen het hoogveen is het dekzandreliëf plaatselijk zo sterk en uitgesproken dat op dekzandruggen droge heide voorkomt. Op de lage delen zijn enkele met water gevulde veenputten. Op 11 november 2016 heeft de Staatssecretaris van Economische Zaken het Wierdense Veld aangewezen als Natura 2000-gebied. Makan heeft 4 landschappelijke inventarisaties uitgevoerd en vertaald naar beeld doorsneden van het gebied.