Titel:
ruimtelijke kwaliteit rioolwaterzuivering foto 1

Opdrachtgever:
Waterschap Vechtstromen

Jaar:
2010

Omschrijving:
Sinds het verschijnen van de Omgevingsvisie van de provincie Overijssel wordt iedere ruimtelijke ingreep langs de maatlat van de ruimtelijke kwaliteit gelegd. Ruimtelijke kwaliteit is niet iets wat je op het eind van de rit nog even toevoegt, het vergt een andere manier van denken en (samen)werken. In dit rapport zal nader worden ingegaan op de vraag wat ruimtelijke kwaliteit voor onze rioolwaterzuiveringen (rwzi’s) en hun omgeving kan betekenen. Daarbij ligt een sterke focus op het benoemen van de voorwaarden voor het creëren van ruimtelijke kwaliteit in het ontwerpproces.