Titel:
ruimtelijke kwaliteit rioolwaterzuivering foto 2

Opdrachtgever:
Waterschap Vechtstromen

Jaar:
2010

Omschrijving:
Met behulp van de matrix ruimtelijke kwaliteit kan het hele spectrum van gebiedskwaliteiten in beeld worden gebracht. Om de ruimtelijke kwaliteitsopgave te concretiseren en de discussie met de diverse initiatiefnemers in een project te faciliteren, wordt deze matrix gevuld met een evenwichtige set van kwaliteitskenmerken die richtinggevend dan wel kaderstellend zijn voor het ruimtelijke ontwerpproces.