Titel:
ruimtelijke kwaliteit Kunstwerken foto 4

Opdrachtgever:
Waterschap Vechtstromen

Jaar:
2010

Omschrijving:
Het voorliggende product gaat in op de vraag hoe wij vanuit één van onze belangrijkste kerntaken: het beheren van het watersysteem, kunnen bijdragen aan het realiseren van meer ruimtelijke kwaliteit op en rondom onze kunstwerken. In dit boekwerkje dat vooral tot doel heeft te informeren en te inspireren, wordt de lezer vertrouwd gemaakt met een beproefde methode waarmee ruimtelijke kwaliteit in de praktijk kan worden vormgegeven. Ter illustratie zijn diverse voorbeelduitwerkingen opgenomen.