Titel:
ruimtelijke kwaliteit Kunstwerken foto 5

Opdrachtgever:
Waterschap Vechtstromen

Jaar:
2010

Omschrijving:
De algemene matrix ruimtelijke kwaliteit die in de vorige paragraaf is besproken, is door de projectgroep bewerkt tot een algemeen geldende matrix voor onze kunstwerken. Hiertoe is de matrix gevuld met kwaliteitskenmerken, die de gewenste kwaliteit van kunstwerken in hun (directe) omgeving uitdrukken.