Titel:
Springendal jonge ontginningsakkers foto 1

Opdrachtgever:
Unie van Bosgroepen

Jaar:
2014

Omschrijving:
Het Springendal is één van de bekendste natuurgebieden in Noordoost Twente en sinds 1969 in eigendom van Staatsbosbeheer. Staatsbosbeheer beschikt over een landschapsvisie Springendal 2011 en wil deze visie graag concreet vertalen naar een ontwerp. Voor drie jonge ontginningsakkers die verspreid over het gebied liggen is door Fons Eysink van de Unie van Bosgroepen in samenwerking met Makan een beeldplan opgesteld. Belangrijk is belanghebbenden in het gebied mee te nemen in het ontwerpproces, daarvoor is een computermodel ontwikkeld waarbij ruimtelijke ingrepen in het landschap inzichtelijk worden gemaakt.