Makan

landschapsontwerp

Titel:
Vorden Inrichtingsplan foto 1

Opdrachtgever:
OPG Landscape

Jaar:
2011

Omschrijving:
Door OPG landscape en Roelofs Advies en Ontwerp is Makan gevraagd om samen te werken aan de verdere uitwerking van het masterplan. Daarbij waren een aantal uitgangspunten voor ons van belang. Ten eerste was daar de verkeersoverlast van de Zutphensestraat/ dorpstraat die moest worden aangepakt. Daarnaast wilden we het dorp een duurzame groene uitstraling geven. Ten derde moest het centrum meer een verblijfsplek worden.

vorden;dorpsvernieuwing;recreatie;inrichtingsplan vorden;straatmeubilair