Titel:
Woudagemaal foto 3

Opdrachtgever:
Wetterskip Fryslân

Jaar:
2012

Omschrijving:
Voorstel voor het vergroten van het parkeerterrein zonder het open landschap op te zadelen met een hoop blik. Het parkeerveld ligt schuin verdiept en is vanuit de weilanden niet zichtbaar. Er wordt op gras geparkeerd wat beter is voor de doorlaatbaarheid van regenwater.Het gras blijft groen omdat er maar op sommige periodes piekaanvoer van auto's wordt verwacht.